วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

[ข่าวประชาสัมพันธ์] SEEN จัดอบรมเรื่องขยะชุมชน
วันที่เขียน : 9 พฤษภาคม 2561 08:41:31 เปิดอ่าน : 275 ครั้ง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ม.พะเยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนตำบลดอนศรีชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา